สรรพคุณคลอโรฟิลล์

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% chlorophyll (บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด),

รายละเอียด
ดำเนินการเป็นธุรกิจ”ขายตรง” ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ในรูป”ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” จาก “บริษัท ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น” โดยคลอโรฟิลล์ของ”ดีซูซ่า” ได้รับการยอมรับว่า

เป็น”คลอโรฟิลล์”ชนิดละลายน้ำได้ (“WATER SOLUBLE”) มีอย. รับรองถูกต้อง (อย.เลขที่ “21-4-00449-1-0001″) ปลอดภัย เป็นคลอโรฟิลล์ที่บริสุทธิ์ที่สุดที่มีการจำหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน และเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับ

หนังสือรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาในเงื่อนไขความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์
“คลอโรฟิลล์ บริสุทธิ์ 100 % “ไม่ใช่ยารักษาโรค แต่เป็นสารอาหารใช้เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า เพื่อให้ระบบเลือดสะอาดบริสุทธิ์มีประสิทธิภาพ ช่วยต่อต้านสารพิษที่มีมากขึ้นในอาหารยุคปัจจุบัน ซึ่งเมื่อร่าง

กายได้รับสารอาหารที่ถูกต้อง จึงทำให้ร่างกายแข็งแรง ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ จึงค้นคว้าเพื่อหาสารอาหารทดแทน จากทั่วโลก เพื่อทดสอบหาคุณค่าทางอาหาร ในการวิจัยเพื่อค้นคว้าหาพืชอาหารในฝันที่อุดมด้วยโภชนาการ ได้มีการ

วิเคราะห์พืชอาหารแทบทุกชนิดมากกว่า 6,000 ชนิด ซึ่งมีทั้งถั่ว ผัก และหญ้าและพืชสมุนไพรต่างๆ จากเมล็ด ใบ ต้น ของพืชเหล่านั้น ในที่สุดก็ค้นพบ”คลอโรฟิลล์จากอัลฟัลฟ่า”นั้นคืออาหารในฝัน “อัลฟัลฟ่า” คือพืชตะกูลถั่ว ซึ่งขึ้นใน

แถบทะเลทรายเมื่อ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล และนำมาใช้เป็นสมุนไพร เพื่อเพิ่มความแข็งแรงแก่ร่างกาย “อัลฟัลฟ่า”เป็นพืชที่อุดมไปด้วยสารอาหาร และมีคลอโรฟิลล์สูง เป็นพืชที่ให้เอสโตรเจนธรรมชาติ รวมไปถึงเอม์ไซด์ 8 ชนิด คือ

“ไลเปส” (Lipase) ,”อมีเลส” (Amylase) , “โคกูเลส” (Coagulase) , “อีมัลชิน” (Emulsin) , “อินเวอเทส” (Invertase) ,” โปรตีส” (Protese)ที่สามารถต่อต้านสารพิษต่างๆ ได้ดีกว่าพืชชนิดอื่นๆ

การบริโภคผักผลไม้สดเป็นอาหารหลักจึงจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน แต่ในปัจจุบัน เป็นการยากที่จะหลีกเหลี่ยงสารอาหารที่เป็นพิษ เนื่องจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปล้วนประกอบไปด้วย การปลูกพืชที่ใช้สารเคมี ใช้ย่าแมลง

การปลูกเพื่อการค้า และการเลี้ยงสัตว์ที่ผิดธรรมชาติ เลี้ยงเพื่อการพาณิชย์ ทำให้เกิดสารการสะสมของสารพิษเข้าไปในร่างกายโดยไม่รู้ตัว ตัวอย่างเช่น วัวเลี้ยงด้วยสารดีอีเอส (DES) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง (ยาปฏิชีวนะ) ,หมูเลี้ยงด้วย

เลนดอน ซัลบูทามอล (ยาปฏิชีวนะ) , ไก่เลี้ยงด้วยฮอร์โมนฝังหัวไก่ เนื่องจากปัจจุบันการเลี้ยงเป็นการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ ไม่ได้เลี้ยงตามธรรมชาติเหมือนในอดีต ถ้าเกษตรกรรายใด เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ ก็จะทำให้

เอเย่นต์ไม่รับซื้อ เนื่องจากเนื้อไม่แดงชัดเหมือนสัตว์ที่เลี้ยงด้วยสารเคมี รวมทั้งการใช้ยาฆ่าแมลงในผัก ซึ่งจะสะสมเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากผักและผลไม้ จะขายได้ราคาไม่ดีหากมีแมลงกัดกินพืชผล เกษตรกรบางราย

จึงนิยมฉีดยาฆ่าแมลง และขายในช่วงที่ไม่ครบระยะกำหนดของตัวยานั้นๆ
เนื่องจากในปัจจุบันเป็นการยากที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค จากการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงผิดธรรมชาติรวมถึงการได้รับยาฆ่าแมลงจากพืช ผัก มาบริโภคพืชผักผลไม้สดปลอดสารพิษ วันละ 1-2 กิโลกรัมได้ ดังนั้นการผลิต

พลังงานสีเขียวจากอัลฟัลฟ่า จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในปัจจุบันที่สามารถทำให้ร่างกายรับสารอาหารที่ มีคุณค่าเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ต่อต้านความเจ็บป่วยและมีชีวิตที่ยืนยาวได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ที่ได้จากพืชผัก ที่

ใช้เป็นเสริมอาหารบำรุงร่างกายในปัจจุบันจะสมควรเลื่อนชั้นเป็น “อาหารอายุวัฒนะ” ได้หรือไม่นี้ ผู้ใช้คลอโรฟิลล์จะเป็นผู้ให้คำตอบได้เอง

คลอโรฟิลล์ Chlorophyll บริสุทธิ์100 % ช่วยคุณได้อย่างไร   (อัลฟัลฟ่า Alfalfa)
จากประสบการณ์ของผู้ใช้-ผู้บริโภคทั่วโลก ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจของ คลอโรฟีลล์ ดังนี้
– ช่วยให้เลือดสะอาด
– ช่วยให้ตับสะอาด เสริมการรักษาในผู่ป่วยตับอักเสบ
–  เสริมธาตุเหล็กให้ร่างกาย
– ทำให้สดชื่น หายเหนื่อยจาการอ่อนเพลีย
–  ลดความดันโลหิต ลดปัญหาเส้นเลือดหัวใจตีบตัน
– ทำให้ระดับน้ำตาลลดลงสำหรับคนไข้โรคเบาหวาน
–  บรรเทาอาการโรคภูมิแพ้ แพ้อากาศ โรคหืด ผื่นลมพิษ ค่อย ๆ ทุเลาจนหายได้
–  ขับกรดจากข้อต่าง ๆ ทำให้อาการปวดข้อ ปวดเมื่อยตามตัวทุเลาและหายได้
–  ขับสารพิษออกจากร่างกาย สารตกค้างของยาปฏิชีวนะ สารเคมีตกค้างในอาหาร ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานดี สุขภาพแข็งแรง สดชื่นขึ้น
–  ป้องกันและระงับการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและช่วยเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดแดง
–  แก้ปัญหาคนท้องผูก ขับถ่ายดีขึ้น ริดสีดวงทวารทุเลาและหายได้
–  ดับกลิ่นตัว กลิ่นปาก กลิ่นเท้า โดยเฉพาะผู้ชายที่ใส่ถุงเท้าแล้วเหม็น
–  แก้ปัญหาอาการชา บวมและเส้นเลือดขอดให้ทุเลาลงได้
– ชะลอความแก่ ทำให้มีอายุยืน
–  ยับยั้ง การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ใช้รักษาแผลอักเสบ แผลเปื่อย แผลเรื้อรัง แผลถลอก แผลไฟไหม้ เหงือกอักเสบ แผลในปาก คออักเสบ โดยใช้ผงคลอโรฟิลล์โรยบนแผล จะทำให้แผลหายเร็ว
–  บรรเทาอาการปวดศีรษะทั่วไป ปวดศีรษะไมเกรน
–  ช่วยแก้ปัญหาเรื่องโรคกระเพาะ ลำไส้อักเสบ ช่วยสมานแผล
–  แก้ปัญหาเรื่องสิว ฝ้า ปวดประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่ปกติ
–  ควบคุมน้ำหนัก ลดน้ำหนัก คลอเรสเตอรอลในเลือด
–  มีผลต่อสุขภาพตาในคนที่เป็นต้อกระจก ทำให้การมองเห็นดีขึ้น
–  มีสารอาหารบำรุงเส้นผม ทำให้เส้นผมหงอกดำขึ้น ช่วยลดอาการผมร่วง
–  ลดอาการเมาค้าง

ได้ทดลองกับผู้ป่วยโรคเอดส์ เมื่อรับประทานคลอโรฟิลล์เข้าไปแล้ว ทำให้ร่างกายของผู้ป่วยมีระดับภูมิคุ้มกันดีขึ้นเป็นลำดับ

คลอโรฟิลล์ ชนิดน้ำ ตรา บ้านสมุนไพร (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย: บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด ต.ทับมา จ.ระยอง
ผลิตโดย: ดีซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์เปอร์เรชั่น สหรัฐอเมริกา
ปริมาณ : 473 มิลลิลิตร
เลขที่ อย.21-4-00449-1-0001
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
สินค้า: “คลอโรฟีลล์”ชนิดน้ำตรา บ้านสมุนไพร(ขนาดใหญ่ 473 มิลลิลิตร)
รายละเอียด: “คลอโรฟิลล์”บริสุทธิ์ 100 % สกัดจาก,”ต้นอัลฟาฟ่า”,(“Alfalfa”)
ราคาขาย: 3,000 บาท
ราคาสมาชิก: 2,500 บาท
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
สินค้า: “คลอโรฟีลล์”ชนิดน้ำตรา บ้านสมุนไพร(ขนาดเล็กแพ็คคู่ 236.5 มิลลิลิตร/ขวด)
รายละเอียด: “คลอโรฟิลล์”บริสุทธิ์ 100 % ,”สกัดจากต้นอัลฟาฟ่า”,(“Alfalfa”)
ราคาขาย: 3,000 บาท
ราคาสมาชิก: 2,700 บาท
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Tags: โคโลฟิล,โคโรฟิลล์,โคโรฟิว,คอลาฟิว,คอลลาฟิว,คลอรอฟิลล์,คอโรฟิล,คลอโรฟิล,คอโรฟิลล์,โคโรฟีน,โคโรฟิวส์,คลอโรฟิลล์,คอโรฟิว,อัลฟาฟ่า

LIQUID CHLOROPHYLL 100%,  ( WATER SOLUBLE CHLOROPHYLL ),MADE IN U.S.A ,By.DESOUZA,INTERNATIONNAL.,INC ,CALIFORNIA,USA,

-========================================================== -

แองเจิ้ล, Angel บ้านสมุนไพรชัยมงคล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

: ใช้เป็นสมุนไพรดูแลความสะอาดภายใน
– ช่วยดูแลอาการมดลูกต่ำ มดลูกโตหรือปวดหน่วงเป็นประจำ
– แก้หน่วง เสียวท้องน้อย หรือปีกมดลูกทั้งสองข้าง
– แก้ปวดประจำเดือนอย่างรุนแรงระหว่างมีรอบเดือน
– ช่วยป้องกันไม่ให้แท้งบุตรง่าย หรือตกเลือด
– ช่วยลดระดูขาว หรือมุตกิดเรื้อรัง ที่มีมานานในสุภาพสตรี
– ดับกลิ่นภายในช่องคลอด
– ช่วยให้ความอบอุ่นกับร่างกาย ลดอาการมือเย็นเท้าเย็นหนาวเป็นประจำ หนาวในอก
– ช่วยลดอาการเจ็บปวดหรือปวดภายในช่องคลอดเวลาร่วมเพศ
– รักษาอาการขัดเบา ทั้งของบุรุษและสตรี
– ช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื่น มีน้ำมีนวล ละเอียดขึ้น
– ช่วยบำรุงผิวหน้าที่เหี่ยวย่นและหยาบกร้านมากๆ ให้ดีขึ้น
– ช่วยเสริมสร้างหน้าท้องที่เหี่ยวย่นหรือหย่อนยานที่เกิดจากการคลอดบุตร ให้เต่งตึงขึ้น
– ช่วยให้ช่องคลอดกระชับเหมือนวัยสาวๆ
– ช่วยให้สตรีที่มีอารมณ์ทางเพศบกพร่อง กลับมาปกติและสมบูรณ์มากขึ้น
– ช่วยเพิ่มน้ำหล่อลื่นให้สตรีที่มีอายุเริ่มเข้าวัยกลางคน
– ใช้หลังการคลอดบุตรแทนการอยู่ไฟ ช่วยเสริมสร้างน้ำนมของคุณ
– ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด  เป็นยาอายุวัฒนะ ทั้งสำหรับบุรุษและสตรี

แองเจิล  1 แคปซูล ประกอบด้วย
โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง,สารสกัดจากทับทิม,คอลลาเจล.สารสกัดจากเมล็ดองุ่น
และแอสสคอร์บิค แอซิด

ตามสโลเกล “แองเจิ้ล” ที่ว่า , แก้มชมพู อกฟู รูฟิต สตาร์ทติดง่าย
หรือ  เป็นตกขาว หนาวในอก มดลูกสกปรก คันภายใน ฯลฯ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
สินค้า: ผลิตภัณฑ์แองเจิ้ล, แองเจิ้ล, (Angel), มีชุดละ 4 แผง ขนาด 36 กรัม.
รายละเอียด: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท,, เอสโตรเจน
ราคาขาย: 3,000 บาท
ราคาสมาชิก: 2,500 บาท
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ บริษัท บ้านโกมารภัจจ์ จำกัด
ผลิตโดย: บริษัท เนเจอรัล เฮิร์บ อินดัสตรี่ จำกัด
คลองหลวง ปทุมธานี
จัดจำหน่ายโดย: บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำจัด
เลขที่ อย. 13-1-06950-1-0002
น้ำหนัก 36 กรัม 60 แคปซูล, 4 แผง

Tags: ปวดประจำเดือน,ปวดท้องเมน,ปวดมดลูก,มดลูกอักเสบ,ปวดท้องน้อย,ตกขาว,ปวดท้องหน่วงๆ